SHËRBIMET

SHITJE

Produktet e sistemeve fotovoltaike solare do të garantohen nga kompania jonë.


PROJEKTIM

Ne vlerësojmë prodhimin dhe konsumin e sistemit fotovoltaik të propozuar, kthimin e investimeve, kursimet mujore/vjetore dhe analizën e rrjedhës së parasë për investimin tuaj.

 

 

INSTALIM

Instalimi i sistemit do të bëhet nga ekipi ynë profesional i kualifikuar

 

 

 

Monitorimi i sistemit tuaj PV: SolisCloud

PRODUKTET

AE SOLAR PANEL (530W – 550W)

 • Lloji dhe nr. e qelizës: monokristaline 144 (6×12)
 • Efiçienca: 21.31%
 • Përmasat: 2278 mm x 1133 mm x 35 mm
 • Pesha: 27 kg
 • Garancia e performancës: 30 vjet
 • Garancia e produktit: 15 vjet

Bluesun Shingled SolaR 500W

 • Lloji dhe nr. e qelizës: monokristaline 72
 • Efiçienca: 21.4%
 • Përmasat: 2056 mm x 1140 mm x 35 mm
 • Pesha: 25 kg
 • Garancia e performancës: 30 vjet
 • Garancia e produktit: 15 vjet

Bluesun Shingled SolaR 415W

 • Lloji dhe nr. e qelizës: monokristaline 60
 • Efiçienca: 21.2%
 • Përmasat: 1690 mm x 1160 mm x 35 mm
 • Pesha: 21 kg
 • Garancia e performancës: 30 vjet
 • Garancia e produktit: 15 vjet

INVERTORËT

Teknologji e avancuar e invertorit për prodhim më të lartë, besueshmëri më të madhe dhe cilësi
 • Garancia e produktit: 5-10 vjet
 • Efiçienca: 98,7%,
 • 3-20kW Three Phase Inverter

  20-100kW Three Phase Inverter

  100-255kW Three Phase Inverter

  Acrel Smart Metter -3phase

  Wifi Stick

  Kabllo dhe konektor

  Sistemi montues për kulme