Rreth nesh

Mësoni më shumë rreth OnOff Solar System

OnOff Solar System

Onoff Solar System Sh.P.K operon në fushën e energjisë së ripërtëritshme. Kompania jonë ofron shitje, projektim, instalim dhe mirëmbajtje të sistemeve solare fotovoltaike.

Visioni
Integrimi i sistemeve fotovoltaike në jetën e familjeve dhe bizneseve.

Misioni
Nxitja e përdorimit të energjisë së ripërtëritshme në Kosovë dhe më gjerë.